Plenair debat

Plenaire vergadering 7 juni 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
7 juni 2016
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe (27 570-(R1672)) (Eerste Termijn Kamer)

19:15
Plenair debat 

Debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA)