Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  Debat over de aanslagen in Brussel (2e en 3e termijn)

 2. Plenair debat | 12:29

  Hamerstuk: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) (34 409)

 3. Plenair debat | 12:29

  Hamerstuk: Verslag over het burgerinitiatief ‘Farao der Nederlanden’ (34 307, nr. 17 )

 4. Plenair debat | 12:30

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 5. Plenair debat | 17:00

  VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 11 en 12 april 2016 (AO d.d. 5/4)

 6. Plenair debat | 18:15

  VSO Milieu- en transportraad d.d. 14-15 april 2016 (21 501-33, nr. 578)

 7. Plenair debat | 18:45

  VAO Informele Raad Algemene Zaken d.d. 11-12 april 2016 (AO d.d. 7/4)

 8. Plenair debat | 19:05

  Aansluitend aan het VAO Informele Raad Algemene Zaken: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad, het VSO Milieu- en Transportraad en het VAO Informele Raad Algemene Zaken en over de motie-Wilders ingediend bij het debat over de aanslagen in Brussel)

 9. Plenair debat | 19:55

  VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02)

 10. Plenair debat | 20:20

  VAO Wadden (AO d.d. 24/03)

 11. Plenair debat | 20:55

  Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (34 219)