Plenair debat

Plenaire vergadering 7 april 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
7 april 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de aanslagen in Brussel (2e en 3e termijn)

12:29
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) (34 409)

12:29
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag over het burgerinitiatief ‘Farao der Nederlanden’ (34 307, nr. 17 )

12:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 11 en 12 april 2016 (AO d.d. 5/4)

18:15
Plenair debat 

VSO Milieu- en transportraad d.d. 14-15 april 2016 (21 501-33, nr. 578)

18:45
Plenair debat 

VAO Informele Raad Algemene Zaken d.d. 11-12 april 2016 (AO d.d. 7/4)

19:05
Plenair debat 

Aansluitend aan het VAO Informele Raad Algemene Zaken: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad, het VSO Milieu- en Transportraad en het VAO Informele Raad Algemene Zaken en over de motie-Wilders ingediend bij het debat over de aanslagen in Brussel)

19:55
Plenair debat 

VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02)

20:20
Plenair debat 

VAO Wadden (AO d.d. 24/03)

20:55
Plenair debat 

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (34 219)