Plenair debat

Plenaire vergadering 7 maart 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
7 maart 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) (35088)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden (34976)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten i.v.m. het controleren vd verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (35044)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34893)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) (35060)

10:16
Plenair debat 

VAO Ouderenzorg (AO d.d. 07/02)

10:40
Plenair debat 

VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 20/02)

11:15
Plenair debat 

Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070)

14:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Invoeringswet Omgevingswet, de incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35 148) en over moties ingediend bij het debat over de aankoop van aandelen Air France-KLM))

14:20
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:55
Plenair debat 

VAO Natuur (AO d.d. 12/02)

15:20
Plenair debat 

Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

20:45
Plenair debat 

Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB