Plenaire vergadering

7 maart 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (Antwoord 1e termijn + rest) (34 598)

12:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:15
Plenair debat 

VAO Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 (AO d.d. 07/03)

14:00
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland

18:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco

20:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg