Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (Antwoord 1e termijn + rest) (34 598)

 2. Plenair debat | 12:50

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 3. Plenair debat | 13:15

  VAO Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 (AO d.d. 07/03)

 4. Plenair debat | 14:00

  Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland

 5. Plenair debat | 18:30

  Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco

 6. Plenair debat | 20:00

  Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg