Plenaire vergadering

7 maart 2012

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32280) (eerste termijn kamer)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:35
Plenair debat 

VAO Milieuraad (AO d.d. 1/3)

13:50
Plenair debat 

VAO JBZ-Raad (AO 7/3) (onder voorbehoud)

14:40
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij het VAO Milieuraad en het VAO JBZ-Raad)

14:45
Plenair debat 

Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s) (32759) (eerste termijn kamer)

16:00
Plenair debat 

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp (32280) (voortzetting)

20:00
Plenair debat 

VAO Antibioticagebruik in de veehouderij en dierziekten (AO d.d. 20/12)

20:30
Plenair debat 

VAO Zorglandschap (AO d.d. 15/2)

21:00
Plenair debat 

VAO Alcoholbeleid (AO d.d. 9/02)

21:30
Plenair debat 

VAO IGZ (AO d.d. 18/02)