Plenaire vergadering

7 februari 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 21 december 2015 te Astana tot stand gekomen Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (Trb. 2016, 91) (35062)

10:16
Plenair debat 

VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit (AO d.d. 17/01)

11:00
Plenair debat 

VAO Participatiewet (AO d.d. 23/01)

11:30
Plenair debat 

VAO Externe veiligheid (AO d.d. 23/01)

12:00
Plenair debat 

VAO Strategisch Plan Verkeersveiligheid (AO d.d. 30/01)

12:30
Plenair debat 

VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 31/01)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

21:00
Plenair debat 

VAO NAVO Defensie Ministeriele (AO 07/02)

21:15
Plenair debat 

VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 07/02)