Plenair debat

Plenaire vergadering 6 december 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
6 december 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland (34980)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering (34989)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R. (35037)

10:16
Plenair debat 

VAO Nationaal Programma Groningen (AO d.d. 22/11)

10:40
Plenair debat 

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 29/11)

11:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534) (1e termijn Kamer)

14:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

VAO Bouwopgave (AO d.d. 28/11)

15:30
Plenair debat 

Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht

18:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (voortzetting)