Plenaire vergadering

6 november 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 18 mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (34057)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten (33991)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving (34040)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur en enkele technische aanpassingen (33912)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (34062)

10:15
Plenair debat 

Extra regeling van werkzaamheden (verzoek Tony van Dijck om het VAO Ecofin-Raad (AO d.d. 5/11) aan de agenda toe te voegen, inclusief stemmingen)

10:20
Plenair debat 

VAO Ecofin-Raad (AO d.d. 5/11)

10:45
Plenair debat 

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Eerste Termijn Kamer)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:20
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Ecofin-Raad)

16:35
Plenair debat 

VAO Wijkverpleging (AO d.d. 30/10)

17:00
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (incl. Gemeentefonds en Provinciefonds) (Voortzetting)

20:30
Plenair debat 

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Voortzetting)