Plenaire vergadering

6 september 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) (34923)

10:16
Plenair debat 

VAO Kiesrechtzaken (AO d.d. 04/07)

10:35
Plenair debat 

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34940)

14:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:40
Plenair debat 

Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen