Plenair debat

Plenaire vergadering 6 juli 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
6 juli 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Beëdiging dhr. H. Brouwer (PvdA)

10:20
Plenair debat 

Stemmingen over de motie-Bontes (21501-20, nr. 1133)

10:25
Plenair debat 

VAO Noodhulp (AO d.d. 23/06)

10:40
Plenair debat 

Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34 348) (Voortzetting Eerste Termijn Regering)

13:25
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:10
Plenair debat 

VAO JBZ-Raad op 7 en 8 juli 2016 (AO d.d. 06/07)

14:30
Plenair debat 

VAO JBZ-raad op 7 en 8 juli 2016 (immigratie & asieldeel) (AO d.d. 06/07)

15:15
Plenair debat 

Stemmingen over moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad op 7 en 8 juli 2016 (algemeen deel en asiel- en immigratiedeel)

15:20
Plenair debat 

Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34 348) (Re- en dupliek)

17:00
Plenair debat 

Debat over de voorjaarsnota 2016 (34 485, nr. 1)

21:00
Plenair debat 

Debat over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg