Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  Beëdiging dhr. H. Brouwer (PvdA)

 2. Plenair debat | 10:20

  Stemmingen over de motie-Bontes (21501-20, nr. 1133)

 3. Plenair debat | 10:25

  VAO Noodhulp (AO d.d. 23/06)

 4. Plenair debat | 10:40

  Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34 348) (Voortzetting Eerste Termijn Regering)

 5. Plenair debat | 13:25

  Regeling van werkzaamheden

 6. Plenair debat | 14:10

  VAO JBZ-Raad op 7 en 8 juli 2016 (AO d.d. 06/07)

 7. Plenair debat | 14:30

  VAO JBZ-raad op 7 en 8 juli 2016 (immigratie & asieldeel) (AO d.d. 06/07)

 8. Plenair debat | 15:15

  Stemmingen over moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad op 7 en 8 juli 2016 (algemeen deel en asiel- en immigratiedeel)

 9. Plenair debat | 15:20

  Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34 348) (Re- en dupliek)

 10. Plenair debat | 17:00

  Debat over de voorjaarsnota 2016 (34 485, nr. 1)

 11. Plenair debat | 21:00

  Debat over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg