Plenair debat

Plenaire vergadering 6 juni 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
6 juni 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019) (35117)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (35196)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35003)

10:16
Plenair debat 

VAO Turkije (AO d.d. 15/05)

11:00
Plenair debat 

Verantwoordingsdebat over het jaar 2018

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het VSO JBZ-Raad (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

14:20
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Afscheid van de leden Azmani (VVD) en Van Rooijen (50PLUS)

14:40
Plenair debat 

Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden