Plenaire vergadering

6 april 2017

Agendapunten

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194) (34640-(R2081) )

10:46
Plenair debat 

Debat over discriminatie en racisme in Nederland

13:10
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden