Plenaire vergadering

6 februari 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34959)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:45
Plenair debat 

VAO PGB (AO d.d. 12/12)

14:30
Plenair debat 

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 23/01)

15:15
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096)

18:45
Plenair debat 

Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders