Plenaire vergadering

6 februari 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 5/2)

10:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (33801)

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Beëdiging van mw. Siderius (SP)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:45
Plenair debat 

Extra regeling van werkzaamheden

17:50
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken en over een motie opgevoerd tijdens het debat over de WMO)