Plenair debat

Plenaire vergadering 5 december 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
5 december 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief (35272)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (35311)

10:16
Plenair debat 

VAO NAVO (AO d.d. 27/11)

10:40
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) (1e termijn Kamer)

13:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Spoedwet aanpak stikstof en de Tijdelijke noodwet stikstof)

13:40
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

14:25
Plenair debat 

VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 (21 501-32, nr. 1193)

14:35
Plenair debat 

VSO Reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming (28 286, nr. 1059)

14:50
Plenair debat 

VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

15:20
Plenair debat 

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

15:40
Plenair debat 

VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

16:05
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

16:30
Plenair debat 

VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)