Plenaire vergadering

5 december 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VSO reactie op het rapport 'Merchants of misery’ (28286, nr. 987)

10:30
Plenair debat 

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

11:00
Plenair debat 

VSO Bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs (35000-VIII, nr. 113)

11:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35007)

14:20
Plenair debat 

AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN over moties ingediend bij het debat over het migratiepact

14:40
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden