Plenair debat

Plenaire vergadering 5 november 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
5 november 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (29247-316)

10:40
Plenair debat 

VAO Gegevensuitwisseling/Gegevensbescherming/ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (AO d.d. 08/10)

11:00
Plenair debat 

VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021 (29689-1079)

11:25
Plenair debat 

VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (33149-62)

11:45
Plenair debat 

VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29323-138)

12:10
Plenair debat 

VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018 (31015-202)

13:15
Plenair debat 

VAO Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen (AO d.d. 15/10)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)