Plenaire vergadering

5 november 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)(voortzetting)

12:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:00
Plenair debat 

Beëdiging van het lid H. Brouwer (PvdA)

19:00
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met vaststelling vereveningspercentages (31497, nr. 180)

19:15
Plenair debat 

Debat over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor de migratietop van 11 en 12 november 2015

23:40
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor de migratietop van 11 en 12 november 2015)