Plenair debat

Plenaire vergadering 5 oktober 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
5 oktober 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34 458)

13:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief begroting Financiën (34 550-IXB) en Nationale Schuld (34 550-IXA)) (Voortzetting)