Plenair debat

Plenaire vergadering 5 september 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
5 september 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart (35100)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113) (35215)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) (35190)

10:16
Plenair debat 

VAO Eindtoets po en overgang po en vo (AO d.d. 25/06)

10:35
Plenair debat 

VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs (AO d.d. 19/06)

10:55
Plenair debat 

VSO Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo

11:15
Plenair debat 

Wet afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs (35104)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

19:15
Plenair debat 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied) (35125)