Plenair debat

Plenaire vergadering 5 juni 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
5 juni 2019
00:20
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Beëdiging van mevrouw W.L. de Pater-Postma (CDA) en de heer C.N. van den Berge (GroenLinks)

13:45
Plenair debat 

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren

18:30
Plenair debat 

VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

18:55
Plenair debat 

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 14/05)

19:20
Plenair debat 

VAO Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs (AO d.d. 15/05)

20:15
Plenair debat 

VSO Inspectierapport ‘Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs’ (22452-73)

20:30
Plenair debat 

VSO JBZ-Raad d.d. 6 en 7 juni 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

20:45
Plenair debat 

Debat over berichtgeving dat de minister-president de presentatie van de klimaatakkoord-doorrekening heeft laten uitstellen