Plenaire vergadering

5 juni 2018

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van dhr. J.W.M. Kerstens (PvdA)

15:05
Plenair debat 

Afscheid van het lid Voortman (GroenLinks)

15:15
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VSO Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS (34775-XIII-134)

16:30
Plenair debat 

Debat over de uitrol van het 5G netwerk

20:00
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok ter verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34 650) (1e Termijn Kamer)