Plenaire vergadering

5 juni 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie (33850)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 30 oktober 2009 te Londen tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (33906)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op 30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (33907)

10:15
Plenair debat 

Debat over de invoering van het leenstelsel voor studenten

14:05
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:15
Plenair debat 

Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (i.v.m. de verkiezing van de leden van het Europees Parlement)

14:45
Plenair debat 

Stemmingen over de benoeming van een Nationale ombudsman

15:15
Plenair debat 

Debat over schaliegas

18:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen

20:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid