Plenaire vergadering

5 juni 2012

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen i.v.m. het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en i.v.m. het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (33212)

20:00
Plenair debat 

Debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen