Plenaire vergadering

4 december 2008

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Eerste Voortgangsrapportage Groot Project EHS (AO d.d. 27/11)

10:15
Plenair debat 

Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; i.v.m. het mogelijk maken van systematische verstrekking van gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie (31 563))

10:15
Plenair debat 

Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het vervallen van de facilitaire diensten van het Korps landelijke politiediensten (31 564))

10:15
Plenair debat 

Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Algemene Ouderdomswet en enige andere wetten; uitsluiten recht op ouderdomspensioen, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden en tegemoetkoming voor uitwonenden bij vrijheidsontneming (31 525))

11:00
Plenair debat 

Interpellatie-Kant over uitspraken over versobering van de Algemene nabestaandenwet

13:30
Plenair debat 

Begroting Wonen, Wijken en Integratie (hoofdstuk XVIII) (antw eerste termijn + re- en dupliek)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

17:30
Plenair debat 

VAO Razeb (AO d.d. 4/12)

17:45
Plenair debat 

Stemmingen

20:15
Plenair debat 

Spoeddebat over liberalisering van de postmarkt

21:30
Plenair debat 

Experimentenwet BGV-zones (gebiedsgerichte bestemmingsheffing) (31 430) (re- en dupliek)