Plenaire vergadering

4 oktober 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (34977)

10:16
Plenair debat 

Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

12:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (34882)

13:50
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Algemene Financiële Beschouwingen (voortzetting)