Plenaire vergadering

4 oktober 2011

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs (32770)

18:30
Plenair debat 

Wijz. Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting (32694)

20:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (32815) (1e termijn Kamer)