Plenaire vergadering

4 september 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Water (AO d.d. 20/06)

10:45
Plenair debat 

Debat over de Europese Top over EU-banen

13:55
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06)

14:30
Plenair debat 

Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen

19:15
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 20/06)

19:35
Plenair debat 

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35174)