Plenair debat

Plenaire vergadering 4 september 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
4 september 2018
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
Plenair debat 

Afscheid van Kamerlid Han ten Broeke (VVD)

15:05
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (28973, nr. 199)

17:25
Plenair debat 

VAO ERTMS/Spoorveiligheid (AO d.d. 28/06)

18:35
Plenair debat 

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34813)