Plenair debat

Plenaire vergadering 4 juli 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
4 juli 2019
00:05
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

00:05
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 02/07)

00:25
Plenair debat 

VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 03/07)

00:35
Plenair debat 

VSO Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (33628-60)

00:45
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/07)

02:25
Plenair debat 

Einde avondvergadering: Stemmingen

10:16
Plenair debat 

VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 25/06)

11:00
Plenair debat 

VAO Spoedzorg LUMC/Bronovo (AO d.d. 26/06)

11:30
Plenair debat 

VAO Pakketbeheer (AO d.d. 26/06)

11:55
Plenair debat 

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over de toelating van mevrouw L.I. Wolters (PvdA) tot het Europees parlement.

13:26
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

14:10
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:15
Plenair debat 

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

16:15
Plenair debat 

Debat over de uitrol van 5G

19:50
Plenair debat 

Begroting Slotwet Ministerie EZK, Ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) Diergezondheidsfonds 2018 (35 200-XIII) (LNV-deel)

20:40
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad 18 juni 2019 (AO d.d. 12/6)

20:45
Plenair debat 

VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)

21:05
Plenair debat 

VAO Noodhulp (AO d.d. 06/06)

21:20
Plenair debat 

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13/06)

21:45
Plenair debat 

VAO Evaluatie Transgenderwet (AO d.d. 19/06)

22:00
Plenair debat 

VAO Fiscale beleidsagenda 2019 (AO d.d. 27/06)

22:20
Plenair debat 

VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag (AO d.d. 4/7)

22:45
Plenair debat 

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/06)

23:05
Plenair debat 

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

23:20
Plenair debat 

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

23:45
Plenair debat 

VAO Mensenhandel en prostitutie (AO d.d. 03/07)