Plenair debat

Plenaire vergadering 4 juli 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
4 juli 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wet toezicht trustkantoren 2018 (34910) (re- en dupliek)

11:10
Plenair debat 

Stemmingen over het ordevoorstel van het lid Nijboer om het debat over de Voorjaarsnota 2018 pas aan te vangen na ommekomst van een brief van de minister van Financiën (Verworpen 54-76)

11:20
Plenair debat 

Debat over de Voorjaarsnota 2018 (34 960, nr. 1)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:30
Plenair debat 

VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 3/7)

18:00
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 3/7)

18:30
Plenair debat 

VAO Sportbeleid (AO d.d. 28/6)

19:15
Plenair debat 

VAO Pakketbeheer (AO d.d. 27/6)

19:55
Plenair debat 

VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 26/6)

21:15
Plenair debat 

VAO Stand van zaken fosfaatrechten (AO d.d. 27/6)

21:20
21:40
Plenair debat 

VSO Experimenten gesloten coffeeshopketen en het onderzoeksrapport ‘Internationaal recht en cannabis II’ (24077-415)

21:55
Plenair debat 

VAO Politie (AO d.d. 20/6)

22:10
Plenair debat 

Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank