Plenaire vergadering

4 juli 2012

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Meerjarige Strategische Plannen 2012-2015 (AO d.d. 18/04)

10:40
Plenair debat 

VAO OS bedrijfsleveninstrumentarium (AO d.d. 02/07)

10:45
Plenair debat 

VAO Evaluatie medezeggenschap op scholen (AO d.d. 27/06)

11:00
Plenair debat 

VAO Erfpacht Staatsbosbeheer (AO d.d. 03/04)

11:20
Plenair debat 

VAO Export (AO d.d. 27/06)

11:50
Plenair debat 

VAO Zenderen (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (AO d.d. 21/06)

12:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:00
Plenair debat 

VAO Aanvulling artikel 100 piraterijbestrijding (AO d.d. 02/07)

13:20
Plenair debat 

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769) heropening (één termijn)

14:45
Plenair debat 

Debat over de Voorjaarsnota 2012 (inclusief het onderwerp CPB-cijfers)

19:00
Plenair debat 

VAO ILO-onderwerpen en domestic workers (AO d.d. 23/5)

19:20
Plenair debat 

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (33 207) (vervolg antwoord staatssecretaris in eerste termijn + re- en dupliek)