Plenaire vergadering

4 april 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen (35045)

10:16
Plenair debat 

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

12:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:50
Plenair debat 

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (35093) (voortzetting)

18:00
Plenair debat 

VSO Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen (31409-203)

19:25
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 14/03)

19:45
Plenair debat 

Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen