Plenair debat

Plenaire vergadering 4 maart 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
4 maart 2015
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs) (33993)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:15
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector (AO d.d. 12/02)

15:00
Plenair debat 

VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29 383, nr. 227)

15:30
Plenair debat 

Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën (33961)

16:45
Plenair debat 

Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (1e termijn Kamer)

19:00
Plenair debat 

Heropening Wet pensioencommunicatie (34008)