Plenair debat

Plenaire vergadering 4 februari 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
4 februari 2021
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (35599)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35683)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18) (35656)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35634)

10:16
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (derde termijn)

11:00
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden