Plenaire vergadering

Week 6

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de rapporten inzake het WODC

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de onderhandelingen inzake het Klimaatakkoord

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)