Plenaire vergadering

3 december 2015

Agendapunten

10:30
Plenair debat 

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34 300-VIII) (Korte heropening)

11:30
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (34 300-XIII) Voortzetting

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:25
Plenair debat 

VSO over de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 16 december 2015 (21501-08, nr. 594)

18:15
Plenair debat 

Stemmingen (over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen), behalve de begroting Economische Zaken