Plenaire vergadering

3 december 2009

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de accijns in verband met Richtlijn nr. 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 (PbEU L 9) (Implementatie horizontale richtlijn accijns) (32 031)

10:15
Plenair debat 

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (rest)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

Begroting Defensie (hoofdstuk X) (rest)

21:30
Plenair debat 

Debat over de verdieping van de Westerschelde en ontpoldering van de Hedwigepolder