Plenair debat

Plenaire vergadering 3 oktober 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
3 oktober 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200) (35259)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen (35161)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ (35270)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012) (35187-(R2124))

10:16
Plenair debat 

VSO JBZ-raad d.d. 7-8 oktober 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

10:40
Plenair debat 

Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B) (voortzetting)

14:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO JBZ-raad (deel asiel- en vreemdelingenbeleid))

14:45
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

19:20
Plenair debat 

VAO Justitiële Jeugd (AO d.d. 25/09)

20:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (34661) (1e termijn Kamer)