Plenair debat

Plenaire vergadering 3 september 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
3 september 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428)

10:16
Plenair debat 

Burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’ (35484-1)

14:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

14:45
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

HOOFDELIJKE STEMMING over de aangehouden moties ingediend bij het debat over de aanpak van de coronacrisis

15:20
Plenair debat 

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

15:45
Plenair debat 

VAO Sociale Staat van Nederland 2019 (AO d.d. 04/03)

16:05
Plenair debat 

VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)

16:20
Plenair debat 

VSO over bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering (35 213, nr. 32)

16:35
Plenair debat 

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (35374)

19:45
Plenair debat 

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)