Plenaire vergadering

3 september 2008

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijz. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs en wonen (30 859)

13:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (31 419)

13:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

13:45
Plenair debat 

Beëdiging mw. Uitslag (CDA), mw. Aasted-Madsen- van Stiphout (CDA) en mw. Diks (GroenLinks)

17:00
Plenair debat 

Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (31 459)