Plenair debat

Plenaire vergadering 3 juli 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
3 juli 2018
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/6)

17:05
Plenair debat 

VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21/6)

17:20
Plenair debat 

VAO Internationalisering (AO d.d. 21/6)

17:40
Plenair debat 

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 26/6)