Plenaire vergadering

3 juli 2018

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/6)

17:05
Plenair debat 

VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21/6)

17:20
Plenair debat 

VAO Internationalisering (AO d.d. 21/6)

17:40
Plenair debat 

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 26/6)