Plenaire vergadering

3 juli 2014

Agendapunten

00:40
Plenair debat 

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (33919)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33758, nrs. 31 en 32)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering (33899)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken (33927)

10:15
Plenair debat 

VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet (AO d.d. 26/06)

10:35
Plenair debat 

Wijziging AOW twee woningen regel (33853) Heropening

10:35
Plenair debat 

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 02/07)

12:45
Plenair debat 

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

13:00
Plenair debat 

Verzamelwet pensioenen 2014 (33863)

14:45
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

14:50
Plenair debat 

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s (33659)

16:15
Plenair debat 

VAO IVD-aangelegenheden (AO d.d. 02/07)

16:35
Plenair debat 

VAO Nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking (ODA) (AO d.d. 11/06)

16:55
Plenair debat 

VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) (AO d.d. 3/4)

17:15
Plenair debat 

VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) en (AO d.d.18/06)

17:35
Plenair debat 

VAO Onderwijs en digitalisering (AO d.d. 11/06)

17:55
Plenair debat 

VAO Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht (AO d.d. 02/07)

18:15
Plenair debat 

VSO Plan van aanpak tegen pesten, een jaar later

18:35
Plenair debat 

VAO Passend Onderwijs (AO d.d. 03/07)

18:50
Plenair debat 

VAO Handhaving (AO d.d. 25/06)

19:05
Plenair debat 

VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 24/06)

19:20
Plenair debat 

VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 18/06)

19:20
Plenair debat 

VAO Beveiliging van Joodse instellingen (AO d.d. 19/06)

19:30
Plenair debat 

VAO Jaarwisseling 2013-2014 en Vuurwerk (AO d.d. 03/07)

19:40
Plenair debat 

VAO MIRT (AO d.d. 18/06)

19:50
Plenair debat 

VAO ERTMS (AO d.d. 24/06)

20:00
Plenair debat 

VSO over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 (28694, nrs. 115 en 116)

20:10
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 26/06)

20:55
Plenair debat 

VAO Midden-Oosten Vredesproces (AO d.d. 17/06)

21:10
Plenair debat 

VAO NH-90 helikopter (AO d.d. 02/07)

21:20
Plenair debat 

VAO MIVD (AO d.d. 2/7)

21:30
Plenair debat 

VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 2/7)

21:40
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

21:45
Plenair debat 

VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 25/06)

21:55
Plenair debat 

VAO Verspilling in de zorg (AO d.d. 05/06)

22:10
Plenair debat 

VSO inzake Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (Kamerstuk 30 597, nr. 426)

22:20
Plenair debat 

VAO Pakketmaatregelen (AO d.d. 02/07)

22:30
Plenair debat 

VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 03/07)

22:35
Plenair debat 

VSO Langdurige zorg

22:40
Plenair debat 

VAO Rijksdienst (AO d.d. 26/06)

22:50
Plenair debat 

VAO Justitiële jeugdinrichtingen (AO d.d. 02/07)