Plenaire vergadering

3 juli 2013

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Biotechnologie (AO d.d. 06/06)

10:40
Plenair debat 

VAO Visserij (AO d.d. 20/06)

11:00
Plenair debat 

VAO Ganzenbeleid (AO d.d. 20/06)

11:20
Plenair debat 

VAO Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek (AO d.d. 27/6)

11:40
Plenair debat 

VAO Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis (AO d.d. 3/7)

12:00
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering (29689, nr. 447) en de Uitkomsten van het onderzoeksprogramma risicoverevening en de voorgenomen vormgeving van het ex ante risicovereveningsmodel 2014 (29689, nr. 450)

12:20
Plenair debat 

VSO ‘Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling’ (33 650, nr. 1)

12:40
Plenair debat 

VAO Cultuuronderwerpen (AO d.d. 19/06)

13:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

13:55
Plenair debat 

VAO Online betalingsverkeer (AO d.d. 19/06)

14:35
Plenair debat 

Debat over de voorjaarsnota 2013

20:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (33 540)