Plenaire vergadering

3 april 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet (33855)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: IJkwet BES 2014 (33884)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542) (Eerste Termijn)

12:55
Plenair debat 

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 26/03)

20:45
Plenair debat 

Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers