Plenair debat

Plenaire vergadering 2 december 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
2 december 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen (AO d.d. 01/12)

10:30
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

14:05
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020)

15:10
Plenair debat 

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35570-XVI) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35567) (1e termijn Kamer)

21:45
Plenair debat 

Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re- en dupliek)