Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  VAO Participatiewet (AO d.d. 27/10)

 2. Plenair debat | 10:35

  Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (eerste termijn Kamer)

 3. Plenair debat | 13:20

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 4. Plenair debat | 16:30

  VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw (29453, nr. 417)

 5. Plenair debat | 16:45

  VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/10)

 6. Plenair debat | 17:00

  Wet aanvullende biedboekgegevens (34 443)

 7. Plenair debat | 17:30

  VAO Kinderopvang (AO d.d. 28/09)

 8. Plenair debat | 17:55

  VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/10)

 9. Plenair debat | 19:15

  VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016 (AO d.d. 07/09)

 10. Plenair debat | 19:35

  VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13/09)

 11. Plenair debat | 20:00

  VAO “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing” (AO d.d. 28/9)

 12. Plenair debat | 20:20

  VAO Politie (AO d.d. 05/10)

 13. Plenair debat | 20:45

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542) (re- en dupliek)