Plenaire vergadering

2 oktober 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B) (1e termijn Kamer)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

18:15
Plenair debat 

VAO Eigen bijdragen in de zorg (AO d.d. 12/09)

18:40
Plenair debat 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971)