Plenair debat

Plenaire vergadering 2 juli 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
2 juli 2020
00:05
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

00:05
Plenair debat 

VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (AO d.d. 01/07)

00:25
Plenair debat 

VSO Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (33 450, nr. 64)

02:15
Plenair debat 

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

03:40
Plenair debat 

Einde vergadering: Hoofdelijke Stemmingen

10:15
Plenair debat 

VSO Democratie, kiesrecht en desinformatie (35300-VII, NR. 124)

10:35
Plenair debat 

VAO Bouwen (AO d.d. 18/06)

11:10
Plenair debat 

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 24/06)

11:35
Plenair debat 

VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

12:10
Plenair debat 

VSO Beleidsvisie op filantropie (32740-22)

12:20
Plenair debat 

VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)

12:40
Plenair debat 

VAO Belastingdienst (AO d.d. 23/06)

12:55
14:05
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: beëdiging van de heer M.N. Bolkestein (VVD)

14:10
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:55
Plenair debat 

Debat over fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland

17:30
Plenair debat 

VAO Financiële verhoudingen (AO d.d. 02/07)

18:05
Plenair debat 

VAO Jeugd (AO d.d. 23/06)

18:25
Plenair debat 

VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) (31839-725)

18:35
Plenair debat 

VSO Datalek Donorregister (32761-162)

18:45
Plenair debat 

VSO Jaarverslag Ministerie van VWS (35 470-XVI, nr. 6)

19:35
Plenair debat 

VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

20:00
Plenair debat 

VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03)

20:15
Plenair debat 

VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

20:30
Plenair debat 

VSO Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches (31015-177)

20:45
Plenair debat 

VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

21:15
Plenair debat 

VSO Sportbeleid (30 234, nr. 244)

21:30
Plenair debat 

VSO Subsidieregeling Abortusklinieken (29 214, nr. 83)

22:10
Plenair debat 

VSO Luchtvaartonderwerpen (29 665, nr. 385)

22:35
Plenair debat 

VAO MIRT (AO d.d. 25/06)

23:00
Plenair debat 

VSO Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (33835-157)

23:15
Plenair debat 

VSO Jaarverslag Ministerie LNV en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV-1)

23:30
Plenair debat 

VSO Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel (35334, nr. 111)

23:45
Plenair debat 

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 02/07)