Plenair debat

Plenaire vergadering 2 juli 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
2 juli 2015
08:59
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

08:59
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht (34 217)

08:59
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (34 028, nrs. 23-24)

09:00
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06)

09:25
Plenair debat 

VAO Decentralisatie Jeugdzorg (AO d.d. 29/04)

09:50
Plenair debat 

VAO Tabaksontmoedigingsbeleid (AO d.d. 23/06)

10:15
Plenair debat 

VAO Notitie antidemocratische groeperingen (AO d.d. 24/06)

10:40
Plenair debat 

VAO Gevolgen wet hervorming kindregelingen (WHK) op kinderalimentatie (AO d.d. 3/6)

11:05
Plenair debat 

VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/05)

11:20
Plenair debat 

Debat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

13:50
Plenair debat 

VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 04/06)

14:10
Plenair debat 

VAO Handhaving (AO d.d. 1/7)

14:30
15:00
Plenair debat 

VAO Scheepvaart (AO d.d. 23/06)

15:20
Plenair debat 

VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 28/05)

15:40
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Afscheid van het lid Schouw (D66)

16:00
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 17/06)

16:20
Plenair debat 

VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03)

16:40
Plenair debat 

VAO Examens in het voortgezet onderwijs (AO d.d. 24/06)

17:00
Plenair debat 

VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs (AO d.d. 30/06)

17:20
Plenair debat 

VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01)

17:40
Plenair debat 

VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid (AO d.d. 24/06)

18:00
Plenair debat 

VAO Prestatieafspraken hoger onderwijs (AO d.d. 24/06)

18:20
Plenair debat 

VAO Materieel Defensie (AO d.d. 17/06)

18:40
Plenair debat 

Debat over de Nederlandse bijdrage aan strijd tegen ISIS (plenaire afronding in 1 termijn)

20:50
Plenair debat 

VAO Cao-onderhandelingen rijksoverheid (AO d.d. 1/7)

21:10
Plenair debat 

VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 30/06)

21:30
Plenair debat 

VAO Voortgang trekkingsrecht PGB (AO d.d. 1/7)

21:50
Plenair debat 

VAO Bekostiging wijkverpleging 2016/Inkoop thuiszorg (AO d.d. 01/07)

22:10
Plenair debat 

VAO Telecommunicatie (AO d.d. 2/7)

22:30
Plenair debat 

VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 2/7)

22:50
Plenair debat 

VAO Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen (AO d.d. 2/7)

23:30
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)